لوگوی معراج گشت آسمان
معراج گشت آسمان با اطمینان سفر کنید...
021-92009299 021-45162

تور تفلیس 7 شب


هتل isaka tibilis

هتل isaka tibilis

قسطی

دو تخته:

7,070,000 تومان

یک تخته:

9,760,000 تومان

کودک با تخت:

7,070,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Rustaveli 36 hotel tbilisi

Rustaveli 36 hotel tbilisi

قسطی

صبحانه و شام

دو تخته:

7,740,000 تومان

یک تخته:

11,100,000 تومان

کودک با تخت:

7,520,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل batoni تفلیس

هتل batoni تفلیس

قسطی

دو تخته:

8,860,000 تومان

یک تخته:

13,340,000 تومان

کودک با تخت:

8,860,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Atu

هتل Atu

قسطی

دو تخته:

8,860,000 تومان

یک تخته:

13,340,000 تومان

کودک با تخت:

8,860,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

VENESA HOTEL Tbilisi

VENESA HOTEL Tbilisi

قسطی

دو تخته:

11,100,000 تومان

یک تخته:

17,820,000 تومان

کودک با تخت:

11,100,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Magnolia Tbilisi

هتل Magnolia Tbilisi

قسطی

دو تخته:

12,220,000 تومان

یک تخته:

20,060,000 تومان

کودک با تخت:

8,860,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

piazza hotel tbilisi

piazza hotel tbilisi

قسطی

دو تخته:

12,220,000 تومان

یک تخته:

20,060,000 تومان

کودک با تخت:

11,100,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل LM Club تفلیس

هتل LM Club تفلیس

قسطی

دو تخته:

13,340,000 تومان

یک تخته:

22,300,000 تومان

کودک با تخت:

8,860,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل GNG Tbilisi تفلیس

هتل GNG Tbilisi تفلیس

قسطی

دو تخته:

15,580,000 تومان

یک تخته:

26,780,000 تومان

کودک با تخت:

8,860,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Astoria Tiblisi

هتل Astoria Tiblisi

قسطی

دو تخته:

15,580,000 تومان

یک تخته:

26,780,000 تومان

کودک با تخت:

13,340,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Onyx Bosiness

هتل Onyx Bosiness

قسطی

دو تخته:

16,700,000 تومان

یک تخته:

29,020,000 تومان

کودک با تخت:

15,580,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

KMM HOTEL

KMM HOTEL

قسطی

دو تخته:

16,700,000 تومان

یک تخته:

29,020,000 تومان

کودک با تخت:

13,340,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Radius Tbs

هتل Radius Tbs

قسطی

دو تخته:

17,820,000 تومان

یک تخته:

31,260,000 تومان

کودک با تخت:

13,340,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Golden Palace

هتل Golden Palace

قسطی

دو تخته:

18,940,000 تومان

یک تخته:

33,500,000 تومان

کودک با تخت:

15,580,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Holiday Inn تفلیس

هتل Holiday Inn تفلیس

قسطی

دو تخته:

23,420,000 تومان

یک تخته:

42,460,000 تومان

کودک با تخت:

22,300,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Mercure Tbilisi Old Town

هتل Mercure Tbilisi Old Town

قسطی

دو تخته:

31,260,000 تومان

یک تخته:

51,420,000 تومان

کودک با تخت:

15,580,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Ambassadori

هتل Ambassadori

قسطی

دو تخته:

37,980,000 تومان

یک تخته:

67,100,000 تومان

کودک با تخت:

37,980,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل The Biltmore Tbilisi تفلیس

هتل The Biltmore Tbilisi تفلیس

قسطی

دو تخته:

39,100,000 تومان

یک تخته:

73,820,000 تومان

کودک با تخت:

35,740,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Radisson Blu Iveria تفلیس

هتل Radisson Blu Iveria تفلیس

قسطی

دو تخته:

39,100,000 تومان

یک تخته:

73,820,000 تومان

کودک با تخت:

35,740,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

polo tbilisi

polo tbilisi

قسطی

دو تخته:

169,170,000 تومان

یک تخته:

9,760,000 تومان

کودک با تخت:

7,070,000 تومان

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

پاسپورت

بیمه مسافرتی

هر مسافری که به کشور گرجستان سفر می کند موظف است که به ازای هر شب اقامت 100 دلار همراه داشته باشد . ( این به این معنی نیست که حتما آن 100 دلار را خرج کند . )

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به تور تفلیس 7 شب
معراج گشت آسمان