لوگوی معراج گشت آسمان
معراج گشت آسمان با اطمینان سفر کنید...
021-92009299 021-45162

تور استانبول 7 شب و 8 روز


هتل grand deniz

هتل grand deniz

قسطی

دو تخته:

15,060,000 تومان

یک تخته:

20,350,000 تومان

کودک با تخت:

14,180,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,770,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Bali Star

هتل Bali Star

قسطی

دو تخته:

15,940,000 تومان

یک تخته:

22,120,000 تومان

کودک با تخت:

14,180,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,770,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Monopol

هتل Monopol

قسطی

دو تخته:

18,430,000 تومان

یک تخته:

27,100,000 تومان

کودک با تخت:

14,180,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,770,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Dora استانبول

هتل Dora استانبول

قسطی

دو تخته:

20,790,000 تومان

یک تخته:

31,820,000 تومان

کودک با تخت:

14,620,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,770,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Euro Plaza Istanbul

هتل Euro Plaza Istanbul

قسطی

دو تخته:

20,790,000 تومان

یک تخته:

31,820,000 تومان

کودک با تخت:

18,700,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,770,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل GRAND HALIC استانبول

هتل GRAND HALIC استانبول

قسطی

دو تخته:

22,340,000 تومان

یک تخته:

24,910,000 تومان

کودک با تخت:

14,180,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,770,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Grand Cevahir استانبول

هتل Grand Cevahir استانبول

قسطی

دو تخته:

23,560,000 تومان

یک تخته:

53,000,000 تومان

کودک با تخت:

16,390,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,770,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Nova Plaza Park استانبول

هتل Nova Plaza Park استانبول

قسطی

دو تخته:

24,050,000 تومان

یک تخته:

38,310,000 تومان

کودک با تخت:

16,910,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,770,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Cartoon استانبول

هتل Cartoon استانبول

قسطی

دو تخته:

24,100,000 تومان

یک تخته:

38,430,000 تومان

کودک با تخت:

16,390,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,770,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Cher استانبول

هتل Cher استانبول

قسطی

دو تخته:

25,210,000 تومان

یک تخته:

40,640,000 تومان

کودک با تخت:

18,590,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,770,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل FERONIYA استانبول

هتل FERONIYA استانبول

قسطی

دو تخته:

26,470,000 تومان

یک تخته:

33,160,000 تومان

کودک با تخت:

28,590,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,770,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل GOLDEN AGE استانبول

هتل GOLDEN AGE استانبول

قسطی

دو تخته:

29,660,000 تومان

یک تخته:

49,750,000 تومان

کودک با تخت:

19,290,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,770,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل ELITE WORLD PERESTIGE

هتل ELITE WORLD PERESTIGE

قسطی

دو تخته:

34,320,000 تومان

یک تخته:

52,070,000 تومان

کودک با تخت:

21,330,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,770,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Elite World Taksim استانبول

هتل Elite World Taksim استانبول

قسطی

دو تخته:

39,650,000 تومان

یک تخته:

62,540,000 تومان

کودک با تخت:

41,570,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,770,000 تومان

رزرو : 02145162

پاسپورت

بیمه مسافرتی

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به تور استانبول 7 شب و 8 روز
معراج گشت آسمان