لوگوی معراج گشت آسمان
معراج گشت آسمان با اطمینان سفر کنید...
021-92009299 021-45162

تور استانبول 5 شب و 6 روز


هتل grand deniz

هتل grand deniz

قسطی

دو تخته:

13,400,000 تومان

یک تخته:

17,260,000 تومان

کودک با تخت:

12,850,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Bali Star

هتل Bali Star

قسطی

دو تخته:

14,110,000 تومان

یک تخته:

18,520,000 تومان

کودک با تخت:

12,850,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Dora استانبول

هتل Dora استانبول

قسطی

دو تخته:

17,580,000 تومان

یک تخته:

25,450,000 تومان

کودک با تخت:

13,160,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Euro Plaza Istanbul

هتل Euro Plaza Istanbul

قسطی

دو تخته:

17,580,000 تومان

یک تخته:

25,450,000 تومان

کودک با تخت:

16,000,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Monopol

هتل Monopol

قسطی

دو تخته:

18,000,000 تومان

یک تخته:

22,300,000 تومان

کودک با تخت:

12,850,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل GRAND HALIC استانبول

هتل GRAND HALIC استانبول

قسطی

دو تخته:

18,680,000 تومان

یک تخته:

27,660,000 تومان

کودک با تخت:

12,850,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Nova Plaza Park استانبول

هتل Nova Plaza Park استانبول

قسطی

دو تخته:

19,900,000 تومان

یک تخته:

30,100,000 تومان

کودک با تخت:

14,800,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Cartoon استانبول

هتل Cartoon استانبول

قسطی

دو تخته:

19,940,000 تومان

یک تخته:

30,180,000 تومان

کودک با تخت:

14,430,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Cher استانبول

هتل Cher استانبول

قسطی

دو تخته:

20,720,000 تومان

یک تخته:

31,750,000 تومان

کودک با تخت:

16,000,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل FERONIYA استانبول

هتل FERONIYA استانبول

قسطی

دو تخته:

21,670,000 تومان

یک تخته:

38,640,000 تومان

کودک با تخت:

14,720,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Grand Cevahir استانبول

هتل Grand Cevahir استانبول

قسطی

دو تخته:

26,710,000 تومان

یک تخته:

30,480,000 تومان

کودک با تخت:

16,420,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل ELITE WORLD PERESTIGE

هتل ELITE WORLD PERESTIGE

قسطی

دو تخته:

27,550,000 تومان

یک تخته:

40,300,000 تومان

کودک با تخت:

16,500,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Elite World Taksim استانبول

هتل Elite World Taksim استانبول

قسطی

دو تخته:

31,290,000 تومان

یک تخته:

47,780,000 تومان

کودک با تخت:

18,500,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل GOLDEN AGE استانبول

هتل GOLDEN AGE استانبول

قسطی

دو تخته:

33,980,000 تومان

یک تخته:

38,260,000 تومان

کودک با تخت:

16,500,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,700,000 تومان

رزرو : 02145162

پاسپورت

بیمه

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به تور استانبول 5 شب و 6 روز
معراج گشت آسمان