لوگوی معراج گشت آسمان
معراج گشت آسمان با اطمینان سفر کنید...
021-92009299 021-45162

تور استانبول 6 شب و 7 روز


هتل grand deniz

هتل grand deniz

قسطی

دو تخته:

13,220,000 تومان

یک تخته:

18,050,000 تومان

کودک با تخت:

12,420,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Bali Star

هتل Bali Star

قسطی

دو تخته:

14,430,000 تومان

یک تخته:

20,460,000 تومان

کودک با تخت:

12,420,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

Palmiye

Palmiye

قسطی

دو تخته:

14,430,000 تومان

یک تخته:

20,460,000 تومان

کودک با تخت:

12,420,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

Istanbul Newcity Hotel

Istanbul Newcity Hotel

قسطی

دو تخته:

16,400,000 تومان

یک تخته:

23,680,000 تومان

کودک با تخت:

12,420,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Monopol

هتل Monopol

قسطی

دو تخته:

16,440,000 تومان

یک تخته:

24,480,000 تومان

کودک با تخت:

12,420,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

Titanic Comfort Sisli

Titanic Comfort Sisli

قسطی

دو تخته:

16,480,000 تومان

یک تخته:

30,550,000 تومان

کودک با تخت:

17,350,000 تومان

کودک بدون تخت:

13,510,000 تومان

رزرو : 02145162

ACTUEL LİFE HOTEL

ACTUEL LİFE HOTEL

قسطی

دو تخته:

16,840,000 تومان

یک تخته:

25,280,000 تومان

کودک با تخت:

12,420,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل White Monarch استانبول

هتل White Monarch استانبول

قسطی

دو تخته:

17,400,000 تومان

یک تخته:

25,690,000 تومان

کودک با تخت:

12,420,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Dora استانبول

هتل Dora استانبول

قسطی

دو تخته:

17,650,000 تومان

یک تخته:

26,890,000 تومان

کودک با تخت:

12,820,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

Eterno Hotel

Eterno Hotel

قسطی

دو تخته:

17,750,000 تومان

یک تخته:

27,290,000 تومان

کودک با تخت:

14,430,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Euro Plaza Istanbul

هتل Euro Plaza Istanbul

قسطی

دو تخته:

18,450,000 تومان

یک تخته:

28,500,000 تومان

کودک با تخت:

16,440,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Tulip City استانبول

هتل Tulip City استانبول

قسطی

دو تخته:

18,650,000 تومان

یک تخته:

28,900,000 تومان

کودک با تخت:

12,420,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل City center استانبول

هتل City center استانبول

قسطی

دو تخته:

19,050,000 تومان

یک تخته:

29,700,000 تومان

کودک با تخت:

12,660,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل grand star

هتل grand star

قسطی

دو تخته:

19,250,000 تومان

یک تخته:

30,110,000 تومان

کودک با تخت:

14,430,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل GRAND HALIC استانبول

هتل GRAND HALIC استانبول

قسطی

دو تخته:

19,460,000 تومان

یک تخته:

30,510,000 تومان

کودک با تخت:

12,420,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل FERONIYA استانبول

هتل FERONIYA استانبول

قسطی

دو تخته:

20,060,000 تومان

یک تخته:

31,720,000 تومان

کودک با تخت:

14,830,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Nova Plaza Park استانبول

هتل Nova Plaza Park استانبول

قسطی

دو تخته:

20,120,000 تومان

یک تخته:

31,830,000 تومان

کودک با تخت:

13,900,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

Inntel Hotel Istanbul

Inntel Hotel Istanbul

قسطی

دو تخته:

20,660,000 تومان

یک تخته:

32,920,000 تومان

کودک با تخت:

16,440,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Cartoon استانبول

هتل Cartoon استانبول

قسطی

دو تخته:

21,460,000 تومان

یک تخته:

34,530,000 تومان

کودک با تخت:

14,430,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Cher استانبول

هتل Cher استانبول

قسطی

دو تخته:

22,470,000 تومان

یک تخته:

36,540,000 تومان

کودک با تخت:

16,440,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل GOLDEN AGE استانبول

هتل GOLDEN AGE استانبول

قسطی

دو تخته:

26,290,000 تومان

یک تخته:

44,180,000 تومان

کودک با تخت:

16,920,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

THE NEST HOTEL

THE NEST HOTEL

قسطی

دو تخته:

26,500,000 تومان

یک تخته:

44,610,000 تومان

کودک با تخت:

16,920,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

Clarion Hotel Golden Horn

Clarion Hotel Golden Horn

قسطی

دو تخته:

26,690,000 تومان

یک تخته:

44,980,000 تومان

کودک با تخت:

16,840,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل point استانبول

هتل point استانبول

قسطی

دو تخته:

28,850,000 تومان

یک تخته:

49,300,000 تومان

کودک با تخت:

16,920,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

Crowne Plaza Istanbul Harbiye

Crowne Plaza Istanbul Harbiye

قسطی

دو تخته:

29,700,000 تومان

یک تخته:

51,000,000 تومان

کودک با تخت:

14,790,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Occidentall

هتل Occidentall

قسطی

دو تخته:

29,700,000 تومان

یک تخته:

46,740,000 تومان

کودک با تخت:

21,180,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Grand Cevahir استانبول

هتل Grand Cevahir استانبول

قسطی

دو تخته:

30,110,000 تومان

یک تخته:

47,800,000 تومان

کودک با تخت:

14,430,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل ELITE WORLD PERESTIGE

هتل ELITE WORLD PERESTIGE

قسطی

دو تخته:

30,550,000 تومان

یک تخته:

47,590,000 تومان

کودک با تخت:

16,920,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Elite World Taksim استانبول

هتل Elite World Taksim استانبول

قسطی

دو تخته:

39,180,000 تومان

یک تخته:

47,170,000 تومان

کودک با تخت:

19,050,000 تومان

کودک بدون تخت:

8,400,000 تومان

رزرو : 02145162

پاسپورت

بیمه مسافرتی

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به تور استانبول 6 شب و 7 روز
معراج گشت آسمان