لوگوی معراج گشت آسمان
معراج گشت آسمان با اطمینان سفر کنید...
021-92009299 021-45162

تور استانبول لحظه آخری


هتل grand milan استانبول

هتل grand milan استانبول

دو تخته:

7,590,000 تومان

یک تخته:

11,190,000 تومان

کودک با تخت:

8,830,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

BOUTİQUE 24 hotel istanbul

BOUTİQUE 24 hotel istanbul

دو تخته:

9,340,000 تومان

یک تخته:

9,340,000 تومان

کودک با تخت:

7,590,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,290,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل solo استانبول

هتل solo استانبول

دو تخته:

9,590,000 تومان

یک تخته:

11,690,000 تومان

کودک با تخت:

10,350,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Istanbul Newcity

هتل Istanbul Newcity

دو تخته:

9,840,000 تومان

یک تخته:

12,190,000 تومان

کودک با تخت:

9,170,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Atro استانبول

هتل Atro استانبول

دو تخته:

10,010,000 تومان

یک تخته:

12,530,000 تومان

کودک با تخت:

9,170,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Espinas Istanbul

هتل Espinas Istanbul

دو تخته:

10,010,000 تومان

یک تخته:

12,530,000 تومان

کودک با تخت:

9,170,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Monopol

هتل Monopol

دو تخته:

10,010,000 تومان

یک تخته:

12,530,000 تومان

کودک با تخت:

9,170,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Oriella Istanbul

هتل Oriella Istanbul

دو تخته:

10,090,000 تومان

یک تخته:

12,700,000 تومان

کودک با تخت:

9,170,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Cumbali Plaza استانبول

هتل Cumbali Plaza استانبول

دو تخته:

10,090,000 تومان

یک تخته:

12,700,000 تومان

کودک با تخت:

9,170,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Dora استانبول

هتل Dora استانبول

دو تخته:

10,680,000 تومان

یک تخته:

13,870,000 تومان

کودک با تخت:

9,340,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,290,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Euro Plaza Istanbul

هتل Euro Plaza Istanbul

دو تخته:

10,850,000 تومان

یک تخته:

14,210,000 تومان

کودک با تخت:

10,010,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,290,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Park By Clover استانبول

هتل Park By Clover استانبول

دو تخته:

10,850,000 تومان

یک تخته:

14,210,000 تومان

کودک با تخت:

9,170,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,290,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل City center استانبول

هتل City center استانبول

دو تخته:

11,150,000 تومان

یک تخته:

14,810,000 تومان

کودک با تخت:

9,320,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,290,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Pera Rose استانبول

هتل Pera Rose استانبول

دو تخته:

11,270,000 تومان

یک تخته:

15,050,000 تومان

کودک با تخت:

10,390,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل GRAND HALIC استانبول

هتل GRAND HALIC استانبول

دو تخته:

11,270,000 تومان

یک تخته:

15,050,000 تومان

کودک با تخت:

10,390,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل The Tango Istanbul

هتل The Tango Istanbul

دو تخته:

11,270,000 تومان

یک تخته:

15,050,000 تومان

کودک با تخت:

10,390,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Nova Plaza Park استانبول

هتل Nova Plaza Park استانبول

دو تخته:

11,520,000 تومان

یک تخته:

15,550,000 تومان

کودک با تخت:

9,670,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Green Park استانبول

هتل Green Park استانبول

دو تخته:

11,690,000 تومان

یک تخته:

15,890,000 تومان

کودک با تخت:

10,180,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل The Biancho

هتل The Biancho

دو تخته:

11,690,000 تومان

یک تخته:

15,890,000 تومان

کودک با تخت:

10,180,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل FERONIYA استانبول

هتل FERONIYA استانبول

دو تخته:

11,860,000 تومان

یک تخته:

16,230,000 تومان

کودک با تخت:

10,180,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Konak استانبول

هتل Konak استانبول

دو تخته:

11,940,000 تومان

یک تخته:

16,390,000 تومان

کودک با تخت:

10,180,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

dora pera

dora pera

دو تخته:

12,080,000 تومان

یک تخته:

17,070,000 تومان

کودک با تخت:

9,340,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل The Central Palace Taksim

هتل The Central Palace Taksim

دو تخته:

12,110,000 تومان

یک تخته:

16,730,000 تومان

کودک با تخت:

10,180,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Palazzo Donizetti

هتل Palazzo Donizetti

دو تخته:

12,530,000 تومان

یک تخته:

17,570,000 تومان

کودک با تخت:

10,020,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Cher استانبول

هتل Cher استانبول

دو تخته:

13,290,000 تومان

یک تخته:

184,490,000 تومان

کودک با تخت:

10,950,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Elite World Taksim استانبول

هتل Elite World Taksim استانبول

دو تخته:

13,890,000 تومان

یک تخته:

17,670,000 تومان

کودک با تخت:

11,150,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل ARTS ist

هتل ARTS ist

دو تخته:

14,230,000 تومان

یک تخته:

18,830,000 تومان

کودک با تخت:

11,190,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل TITANIC CITY استانبول

هتل TITANIC CITY استانبول

دو تخته:

15,270,000 تومان

یک تخته:

22,150,000 تومان

کودک با تخت:

17,040,000 تومان

کودک بدون تخت:

9,320,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Grand Cevahir استانبول

هتل Grand Cevahir استانبول

دو تخته:

15,380,000 تومان

یک تخته:

19,430,000 تومان

کودک با تخت:

10,030,000 تومان

کودک بدون تخت:

7,490,000 تومان

رزرو : 02145162

پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ رفت ، تست پی سی آر

بلیط رفت و برگشت ، اقامت در هتل ، گشت شهری ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر فارسی زبان

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.0 از 5 | از بین 2 امتیاز دهنده به تور استانبول لحظه آخری
معراج گشت آسمان