لوگوی معراج گشت آسمان
معراج گشت آسمان با اطمینان سفر کنید...
021-92009299 021-45162

تور آنتالیا با پرواز ترکیش


هتل CENDER آنتالیا

هتل CENDER آنتالیا

قسطی

دو تخته:

28,490,000 تومان

یک تخته:

32,990,000 تومان

کودک با تخت:

23,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل KARMIR RESORT آنتالیا

هتل KARMIR RESORT آنتالیا

قسطی

دو تخته:

33,190,000 تومان

یک تخته:

42,690,000 تومان

کودک با تخت:

26,290,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل ORANGE COUNTY آنتالیا

هتل ORANGE COUNTY آنتالیا

قسطی

belek

دو تخته:

33,890,000 تومان

یک تخته:

41,090,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل ORANGE COUNTY آنتالیا

هتل ORANGE COUNTY آنتالیا

قسطی

kemer

دو تخته:

34,290,000 تومان

یک تخته:

-

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Aydinbey Queens Palace and Spa antalya

هتل Aydinbey Queens Palace and Spa antalya

قسطی

دو تخته:

35,490,000 تومان

یک تخته:

45,090,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل GRAND PARK LARA آنتالیا

هتل GRAND PARK LARA آنتالیا

قسطی

دو تخته:

36,290,000 تومان

یک تخته:

44,690,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Limak Limra آنتالیا

هتل Limak Limra آنتالیا

قسطی

دو تخته:

36,990,000 تومان

یک تخته:

47,590,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Crystal Deluxe

هتل Crystal Deluxe

قسطی

kemer

دو تخته:

37,790,000 تومان

یک تخته:

46,990,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل ASKA LARA RESORT آنتالیا

هتل ASKA LARA RESORT آنتالیا

قسطی

دو تخته:

41,690,000 تومان

یک تخته:

52,790,000 تومان

کودک با تخت:

30,590,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل CLUB SERA آنتالیا

هتل CLUB SERA آنتالیا

قسطی

دو تخته:

42,890,000 تومان

یک تخته:

56,890,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Venezia Palace

هتل Venezia Palace

قسطی

دو تخته:

43,990,000 تومان

یک تخته:

56,390,000 تومان

کودک با تخت:

31,790,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

Kremlin Palace

Kremlin Palace

قسطی

دو تخته:

44,890,000 تومان

یک تخته:

60,090,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Sherwood Dreams Resort آنتالیا

هتل Sherwood Dreams Resort آنتالیا

قسطی

دو تخته:

46,390,000 تومان

یک تخته:

59,890,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Selectum Luxury Resort آنتالیا

هتل Selectum Luxury Resort آنتالیا

قسطی

دو تخته:

47,190,000 تومان

یک تخته:

63,790,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل royal wings

هتل royal wings

قسطی

LARA

دو تخته:

48,790,000 تومان

یک تخته:

63,390,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Rixos Sungate آنتالیا

هتل Rixos Sungate آنتالیا

قسطی

دو تخته:

49,490,000 تومان

یک تخته:

64,490,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Limak Lara Deluxe آنتالیا

هتل Limak Lara Deluxe آنتالیا

قسطی

دو تخته:

49,990,000 تومان

یک تخته:

68,490,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل BELLIS DELUXE آنتالیا

هتل BELLIS DELUXE آنتالیا

قسطی

دو تخته:

50,290,000 تومان

یک تخته:

81,090,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Sherwood Exclusive آنتالیا

هتل Sherwood Exclusive آنتالیا

قسطی

LARA

دو تخته:

52,490,000 تومان

یک تخته:

69,090,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Spice

هتل Spice

قسطی

BELEK

دو تخته:

53,390,000 تومان

یک تخته:

70,290,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Baia Lara

هتل Baia Lara

قسطی

دو تخته:

56,190,000 تومان

یک تخته:

74,590,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Ic Green Palac

هتل Ic Green Palac

قسطی

دو تخته:

56,190,000 تومان

یک تخته:

74,590,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Sherwood Exclusive آنتالیا

هتل Sherwood Exclusive آنتالیا

قسطی

KEMER

دو تخته:

57,390,000 تومان

یک تخته:

76,390,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Granada luxury belek آنتالیا

هتل Granada luxury belek آنتالیا

قسطی

دو تخته:

58,290,000 تومان

یک تخته:

77,590,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل TITANIC BEACH LARA آنتالیا

هتل TITANIC BEACH LARA آنتالیا

قسطی

دو تخته:

58,290,000 تومان

یک تخته:

77,590,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Rixos Permium Tekirova

هتل Rixos Permium Tekirova

قسطی

دو تخته:

61,190,000 تومان

یک تخته:

90,190,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Sirene Belek

هتل Sirene Belek

قسطی

دو تخته:

62,290,000 تومان

یک تخته:

83,790,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Delphin Be Grand آنتالیا

هتل Delphin Be Grand آنتالیا

قسطی

دو تخته:

62,290,000 تومان

یک تخته:

83,790,000 تومان

کودک با تخت:

40,890,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا

هتل Titanic Deluxe Belek آنتالیا

قسطی

دو تخته:

62,290,000 تومان

یک تخته:

83,790,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل VOYAGE آنتالیا

هتل VOYAGE آنتالیا

قسطی

BELEK

دو تخته:

63,990,000 تومان

یک تخته:

86,190,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Titanic Mardan Palace آنتالیا

هتل Titanic Mardan Palace آنتالیا

قسطی

دو تخته:

68,490,000 تومان

یک تخته:

92,890,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Rixos downtown آنتالیا

هتل Rixos downtown آنتالیا

قسطی

دو تخته:

70,990,000 تومان

یک تخته:

105,990,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل DELPHIN IMPERIAL آنتالیا

هتل DELPHIN IMPERIAL آنتالیا

قسطی

LARA

دو تخته:

71,290,000 تومان

یک تخته:

97,190,000 تومان

کودک با تخت:

45,390,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

Ela excellence resort belek

Ela excellence resort belek

قسطی

دو تخته:

77,990,000 تومان

یک تخته:

106,690,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل BARUT LARA آنتالیا

هتل BARUT LARA آنتالیا

قسطی

دو تخته:

80,190,000 تومان

یک تخته:

109,790,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Rixos Legend آنتالیا

هتل Rixos Legend آنتالیا

قسطی

دو تخته:

84,790,000 تومان

یک تخته:

135,890,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل CALISTA DELUXE LUXURY RESORT آنتالیا

هتل CALISTA DELUXE LUXURY RESORT آنتالیا

قسطی

دو تخته:

85,990,000 تومان

یک تخته:

125,190,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Regnum Carya آنتالیا

هتل Regnum Carya آنتالیا

قسطی

دو تخته:

94,090,000 تومان

یک تخته:

130,590,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Rixos Permium

هتل Rixos Permium

قسطی

BELEK

دو تخته:

95,290,000 تومان

یک تخته:

132,490,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل ROYAL SEGINUS آنتالیا

هتل ROYAL SEGINUS آنتالیا

قسطی

دو تخته:

100,390,000 تومان

یک تخته:

140,090,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort آنتالیا

هتل Maxx Royal Belek Golf Resort آنتالیا

قسطی

دو تخته:

127,990,000 تومان

یک تخته:

181,690,000 تومان

کودک با تخت:

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت:

17,990,000 تومان

رزرو : 02145162

پاسپورت با اعتبار 7 ماه از تاریخ سفر ، ارائه تست منفي pcr با اعتبار حداکثر 72 ساعت

بلیت رفت و برگشت ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل ، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال ) ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

تور آنتالیا یکی از پرطرفدارترین تورهای مسافرتی بین گردشگران ایرانی و خارجی است، این شهر زیبا به ‌دلیل وجود جاذبه‌های طبیعی و گردشگری، فرهنگی، تاریخی، تحصیلی و دیگر جاذبه‌های خود، هرساله و در تمام فصل ها میزبان بسیاری از گردشگران از سراسر دنیا، به خصوص ایران است.
آنتالیا نه ‌تنها شهر، بلکه دنیایی جادویی است که با طبیعتی وصف‌ نشدنی، تفریحات فوق‌العاده، امکانات مجلل و ...  برای چند روز هم که شده، شمارا از استرس زندگی روزمره دور می کند.
این شهر به‌ عنوان یکی از زیباترین شهرهای ساحلی ترکیه است که برای میهمانان اش، دنیایی مملو از آرامش، شادی، تفریحات بی‌نظیر و لحظاتی فوق‌العاده را رسم می‌کند. تجربه یک سفر رؤیایی و آسوده بزرگ‌ ترین دلیلی است که باید تور آنتالیا با پرواز ترکیش را تجربه کنید.

قیمت تور آنتالیا با پرواز ترکیش

از اصلی‌ترین عامل برآورد هزینه تور آنتالیا، ایرلاین انتخابی و روزهای اقامت و هتل مورد نظرتان است. ایرلاین های خارجی مثل ایرلاین ترکیش نسبت به ایرلاین های داخلی هزینه به نسبت بالاتری دارند. ولی کیفیت بالای خدمات و امکانات پرواز ، تنوع مطبوع غذا، راحتی صندلی ها، ایمنی بالا، خدمات چمدان و اساسیه، ایرلاین ترکیش را تبدیل به یکی از بهترین و معتبرترین ایرلاین های خارجی در سطح دنیا کرده است.


 

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.6 از 5 | از بین 5 امتیاز دهنده به تور آنتالیا با پرواز ترکیش
معراج گشت آسمان