لیست این کشورها به تفکیک پنج قاره در زیر مشاهده می‌شود.ورود به ۱۷ کشور نیز با صدور روادید در فرودگاه یا مرز زمینی آن‌ها امکان‌پذیر است. مسافران با گذرنامه‌ی

معراج گشت آسمان : 45162-021 رزرو کنید