مدارک لازم برای ویزا


وجه قابل پرداخت فقط به واحد پول یورو به مبلغ ۳۵ یورو می باشد. جهت تحویل و دریافت مدارک حضور صاحب گذرنامه الزامی است · تکمیل کردن ۱ برگ