تور آنتالیا استانبول 6 شب و 7 روز

لیست هتل ها


هتل Melodi

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Reydel استانبول

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

17,290,000 تومان

یک تخته:

20,590,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل lara palace آنتالیا

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Maxwell Taxim استانبول

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

19,270,000 تومان

یک تخته:

23,560,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل lara palace آنتالیا

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل City center استانبول

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

19,600,000 تومان

یک تخته:

24,880,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل lara palace آنتالیا

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Crown Plaza Harbieh استانبول

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

21,250,000 تومان

یک تخته:

29,500,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل Rios Beach آنتالیا

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Maxwell Taxim استانبول

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

21,745,000 تومان

یک تخته:

26,035,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل Melodi

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Atro استانبول

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

21,745,000 تومان

یک تخته:

28,840,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل Melodi

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Cher استانبول

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

21,745,000 تومان

یک تخته:

28,840,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل Rios Beach آنتالیا

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Tulip City استانبول

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

22,240,000 تومان

یک تخته:

26,860,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل Rios Beach آنتالیا

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Mercure Istanbul Bomonti

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

22,900,000 تومان

یک تخته:

30,160,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل Wind of Lara

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Maxwell Taxim استانبول

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

25,500,000 تومان

یک تخته:

34,945,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل Wind of Lara

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Tulip Pera

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

26,695,000 تومان

یک تخته:

35,935,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل The Parma Taksim استانبول

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Wind of Lara

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

30,160,000 تومان

یک تخته:

43,360,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل MIRACLE RESORT آنتالیا

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Maxwell Taxim استانبول

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

32,965,000 تومان

یک تخته:

43,855,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل TITANIC BEACH LARA آنتالیا

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Maxwell Taxim استانبول

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

33,890,000 تومان

یک تخته:

44,350,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل MIRACLE RESORT آنتالیا

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Euro Plaza Istanbul

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

34,615,000 تومان

یک تخته:

46,825,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل TITANIC BEACH LARA آنتالیا

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Euro Plaza Istanbul

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

35,275,000 تومان

یک تخته:

47,650,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل MIRACLE RESORT آنتالیا

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Elite World Taksim استانبول

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

38,905,000 تومان

یک تخته:

54,910,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل DELPHIN IMPERIAL آنتالیا

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Maxwell Taxim استانبول

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

40,225,000 تومان

یک تخته:

53,920,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل DELPHIN IMPERIAL آنتالیا

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Euro Plaza Istanbul

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

41,380,000 تومان

یک تخته:

56,065,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

هتل DELPHIN IMPERIAL آنتالیا

استانبول

3 شب و 4 روز

هتل Swissotel the bosphorus استانبول

آنتالیا

3 شب و 3 روز

دو تخته:

54,580,000 تومان

یک تخته:

66,790,000 تومان

کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت:

-

رزرو : 45162-021

پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ رفت ، تست پی سی آر

بلیط رفت و برگشت ، اقامت در هتل ، گشت شهری ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر فارسی زبان

معراج گشت آسمان